Baxov.Net нужен твой голос - проголосуй. Baxov.Net честный проект

Комментарий к записи

-1

Мангаям шунака сайтлар пул таклиф килишвотти. Лекин сураган пулларини бермадим. Текшириб курмокчи булиб бу ерга кириб курдим. Оказывается хаммаси мошенники. Хеч ким интирнетда хеч кимга бир тийин бермас экан. Факат олишади.Илойим пулийизни кайтариб олинг